Tworzenie i modernizacja systemów informatycznych

Kontrola Korespondencji przez Podmioty Uprawnione

System umożliwia Podmiotom Uprawnionym zarządzanie, przechowywanie i analizę danych przejętych od Operatorów Telekomunikacyjnych w ramach prawnie nakazanych zadań kontroli korespondencji. System został w całości zaprojektowany i zbudowany przez Intrasoft-TSI, wszystkie funkcje Systemu realizowane są w oparciu o rozwiązania programowe przy wykorzystaniu standardowego sprzętu informatycznego.

System B2X

System B2X posiada wszystkie funkcje, spełniające wymagania technicznie, umożliwiające łatwe i szybkie uruchomienie kontroli korespondencji Podmiotów Uprawnionych.

System umożliwia pracę z szerokim spektrum usług kontrolowanej korespondencji:

 • połączenia głosowe,
 • VoIP,
 • SMS,
 • MMS,
 • dostępu do sieci pakietowych,
 • dostęp do sieci Internet.

Właściwości rozwiązania

Komunikacja z Systemami Operatorów Telekomunikacyjnych Zapewniona jest komunikacja Systemu B2X z Systemem BX (produkt Intrasoft-TSI) oraz innymi Systemami wyposażonymi w interfejs ETSI (LI-HI). System B2X zdalnie poprzez interfejs ETSI (LI-HI) zarządza monitorowanymi obiektami.

W przypadku braku pełnej zgodności interfejsów w Systemach zlokalizowanych u Operatorów Telekomunikacyjnych wykonywana jest integracja tych Systemów z Systemem B2X.

Zarządzanie i Korelacja danych

 • System jest wyposażony w centralny moduł z wbudowanymi mechanizmami zarządzającymi wszystkimi zadaniami w Systemie łącznie z realizacją żądań zlecanych przez użytkowników.
 • Odpowiada za korelowanie danych z wszystkich usług przychodzących od Operatorów Telekomunikacyjnych.
 • Zawiera zaawansowane funkcje przyporządkowania rejestrowanych danych do odpowiednich obiektów.
 • Umożliwia uzupełnienie przekazywanych informacji o dane z wybranych Systemów informatycznych Podmiotów Uprawnionych.

Dekodowanie i magazynowanie treści przekazów

Treść przekazów podlegających kontroli jest:

 • składowana w postaci źródłowej,
 • dekodowana,
 • składowana w postaci zdekodowanej,
 • po wygaśnięciu dedykacji automatycznie kasowana po konfiguracyjnie ustawionym czasie.

Analiza i prezentacja danych

System B2X umożliwia:

 • analizę źródłowych danych,
 • analizę zdekodowanych danych,
 • prezentację danych w czytelnej dla użytkownika formie.

Wybrane przez użytkownika dane są zapisywane na automatycznie opisywanych nośnikach CD/DVD/Blu-Ray.

Logowanie i monitorowanie

 • W Systemie są magazynowane logi pochodzące z wszystkich newralgicznych elementów Systemu.
 • Logi można przeglądać według zdefiniowanych filtrów i kryteriów.
 • System zapewnia pełną rozliczalność pracy użytkowników.
 • Wszystkie operacje na obiektach są rejestrowane.
 • W celu zapewnienia nieprzerwanej pracy, System wyposażono w zaawansowany mechanizm monitorowania parametrów wszystkich kluczowych części Systemu.

Niezawodność

Wysoka niezawodność Systemu B2X na poziomie 99,95% potwierdzona podczas pracy na platformie produkcyjnej działającej bez przerwy od kilku lat u jednego z wiodących polskich Operatorów Telekomunikacyjnych.

Skalowalność i wydajność

Modułowa budowa Systemu umożliwia łatwą rozbudowę niezależnie od rozwoju sieci i usług Operatorów, a także od wzrostu zapotrzebowania na ilość monitorowanych obiektów.

Bezpieczeństwo

Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa Systemu w połączeniu z modułową strukturą Systemu, pozwalają na jego elastyczną konfigurację, umożliwiającą spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Schemat funkcjonalny Systemu B2X