Tworzenie i modernizacja systemów informatycznych

Produkty Intrasoft–TSI

  • Intrasoft-TSI oferuje wiele Systemów w dziedzinie IT umożliwiających kompleksową realizację wspólnych zadań przez Podmioty Uprawnione i Operatorów Telekomunikacyjnych.
  • Modułowy charakter produktów pozwala ewolucyjnie dochodzić do oczekiwanych funkcji i funkcjonalności, a zastosowanie standardowych interfejsów umożliwia komunikację z Systemami innych producentów.