Tworzenie i modernizacja systemów informatycznych
Intrasoft-TSI Spółka z o.o.
ul. Postępu 21 A
02-676 Warszawa
NIP: 113-26-11-209
REGON: 140523927

tel. +48 22 266-03-31
fax: +48 22 266-03-34

e-mail biuro:
e-mail praca:
e-mail wsparcie tech.:
biuro@istsi.pl
praca@istsi.pl
support@istsi.pl

 

Intrasoft-TSI Sp. z o.o. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 A, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS 0000220815, kapitał zakładowy: 500.000,00 PLN, NIP PL 1132611209, REGON 140523927

Jak dojechać